Hoppa till innehåll
Hem » Blogg » Företagslån med Personlig Borgen – Komplett Guide och Tips

Företagslån med Personlig Borgen – Komplett Guide och Tips

Företagslån med personlig borgen – Vad du behöver veta

Att finansiera verksamheten är en av de största utmaningarna för många företagare. En vanlig lösning för detta är att ta företagslån – men i vissa fall kan långivaren begära en personlig borgen som säkerhet. I den här artikeln dyker vi ner i vad ett ”företagslån med personlig borgen” innebär, vilka för- och nackdelar som finns, och hur du kan navigera i lånemarknaden på bästa sätt.

Bästa Företagslånet

Jämför billigaste lån för företag

Bästa Privatlånet

Jämför billigaste lån för privatpersoner

Vad innebär personlig borgen för företagslån?

Personlig borgen är en form av säkerhet som innebär att en privatperson – ofta en företagsledare eller ägare – går i garant för företagslånet. Detta medför att om företaget inte kan betala tillbaka lånet, har långivaren rätt att kräva återbetalning från borgensmannen personligen.

För- och nackdelar med personlig borgen

 • Fördelen med en personlig borgen är att det kan öka chansen att få lånet beviljat, och ibland även till bättre räntor, eftersom risken för långivaren minskar.
 • Nackdelen är den personliga ekonomiska risken som följer. Borgensmannen kan bli skyldig att betala lånet om företaget inte kan.

Betydelsen av kreditvärdering och villkor

Kreditvärdigheten hos både företaget och borgensmannen spelar stor roll när långivare ska bedöma en ansökan om företagslån med personlig borgen. En god kreditvärdighet kan leda till bättre lånevillkor. Det är viktigt att noggrant läsa igenom och förstå villkoren som gäller för lånet innan man skriver under ett låneavtal.

Lånevillkor att hålla koll på

Villkorstyp Beskrivning
Räntesats Räntan som ska betalas för lånet, kan vara fast eller rörlig.
Återbetalningstid Längden på tiden du har på dig att betala tillbaka lånet.
Amorteringsplan Planen för hur lånet ska amorteras ned, det vill säga betalas tillbaka.

Jämför olika alternativ av företagslån med borgen

Innan du beslutar dig för ett företagslån med personlig borgen är det klokt att jämföra olika långivares erbjudanden. Räntor, avgifter och andra villkor kan variera stort och påverkar både företagets och borgensmannens ekonomi över tid.

Viktiga punkter att jämföra:

 1. Räntor och avgifter – Se till att få en klar bild av den totala kostnaden för lånet.
 2. Villkoren för personlig borgen – Undersök vad som faktiskt förväntas av borgensmannen.
 3. Långivarens rykte – Läs omdömen och recensioner för att få en uppfattning om långivarens service och hantering av låneavtal.

I praktiken: ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen för ett företagslån med personlig borgen skiljer sig inte markant från andra företagslån, men det finns några specifika steg du som sökande bör vara extra uppmärksam på.

Steg för en lyckad låneansökan

 1. Samla all nödvändig dokumentation om företagets ekonomi samt borgensmannens ekonomiska situation.
 2. Jämför olika långivares erbjudanden noggrant.
 3. Var beredd på att kunna diskutera och förklara företagets affärsplan och framtidsprognoser.
 4. Gå igenom villkoren för personlig borgen grundligt tillsammans med juridisk rådgivare.

Att förstå konceptet med företagslån och personlig borgen är essentiellt för att göra en välgrundad och säker finansiell satsning. Genom att ta del av denna information har du lagt en stabil grund för att navigera i det breda utbudet av låneprodukter som den svenska marknaden erbjuder.

Strategier för att minimera risker med personlig borgen

Att ingå i en personlig borgen innehåller risker, men det finns strategier och åtgärder du kan vidta för att skydda din ekonomiska position. Här är några viktiga faktorer du bör överväga:

 • Noggrann budgetering – Skapa en detaljerad budget för att säkerställa att företaget kan hantera lånebetalningarna.
 • Riskanalys – Gör en grundlig riskbedömning kring vilka scenarion som kan leda till att borgensåtagandet aktiveras.
 • Insättning av kapital – Överväg att förstärka företagets eget kapital för att minska lånebehovet och därmed risken som borgenär.
 • Försäkringar – Det kan vara möjligt att teckna försäkringar som skyddar både företaget och borgensmannen vid oförutsedda händelser.

Rådgivning och juridisk assistans

Tillgången till professionell finansiell och juridisk rådgivning kan vara avgörande för din framgång med företagslån med personlig borgen. Expertis på området kan guida dig genom komplexa avtalsvillkor och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

Bästa Företagslånet

Jämför billigaste lån för företag

Bästa Privatlånet

Jämför billigaste lån för privatpersoner

Hur rådgivare kan hjälpa dig:

 1. Kompetent bedömning av låneerbjudanden och villkor.
 2. Personlig och affärsmässig riskbedömning.
 3. Skapande av en långsiktig plan för lånet och dess återbetalning.

Sammanfattning och slutsatser

Att ta ett företagslån med personlig borgen är ett stort ansvar och kräver en genomtänkt strategi. Genom att förstå alla dess dimensioner, från förmåner till risker, och genom att jämföra olika långivares erbjudanden och tar del av professionell rådgivning, kan du placera ditt företag på en säkrare grund. Vikten av att noggrant överväga såväl din egen som din verksamhets kapacitet att uppfylla lånevillkoren kan inte understrykas nog. Korrekt hantering av företagslån med personlig borgen kan bli en tillgång för ditt företag, men endast om det utförs med försiktighet och kunskap.

Dina nästa steg

 1. Besluta om personlig borgen är rätt väg för ditt företags finansiering.
 2. Utför noggranna beräkningar och skapa en solid betalningstrategi.
 3. Sök expertis och rättslig rådgivning för att skydda dina intressen.
 4. Gör en välgrundad och informerad ansökan efter att ha jämfört olika alternativ.

Genom att ta dessa rekommendationer i åtanke när du utforskar möjligheten till företagslån med personlig borgen, kan du fatta klokare beslut som gynnar både din personliga och företagets ekonomiska framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *