Hoppa till innehåll
Hem » Blogg » Företagslån i Sverige: Allt du behöver veta före ansökan

Företagslån i Sverige: Allt du behöver veta före ansökan

Företagslån – Vad du behöver veta innan du ansöker

När du driver ett företag kan det komma en tid då du behöver låna pengar för att växa, investera i ny utrustning eller kanske för att övervinna tillfälliga kassaflödesutmaningar. Då är ett företagslån en potentiell lösning. I denna artikel kommer vi att utforska vad ett företagslån innebär, hur det fungerar och vilka alternativ som finns tillgängliga för svenska företagare.

Bästa Företagslånet

Jämför billigaste lån för företag

Bästa Privatlånet

Jämför billigaste lån för privatpersoner

Hur fungerar företagslån?

Ett företagslån är en typ av finansiering som specifikt riktar sig till företagssektorn. Det kan antingen vara säkrat med företagets tillgångar eller vara osäkrat utan krav på säkerhet. Lånet kan användas för en rad olika ändamål, allt från investeringar i företagets expansion till att täcka kortfristiga likviditetsbehov.

Tillgängliga Typer av Företagslån

 • Banklån
 • Online-långivare
 • Peer-to-peer lån (P2P)
 • Kreditlinjer
 • Factoring och fakturabelåning

Vad krävs för att få ett företagslån?

För att bli beviljad ett företagslån kräver långivare ofta att du uppfyller vissa kriterier. Det kan inkludera ett positivt kassaflöde, god kredithistorik, och i vissa fall, säkerhet som kan användas för att skydda lånet.

Kriterier för Företagslån

Kriterium Beskrivning
Kredithistorik Långivaren kommer utvärdera företagets och ibland ägarnas kredithistorik.
Kassaflöde Ditt företags förmåga att generera positivt kassaflöde kan påverka lånevillkoren.
Säkerhet Vissa lån kräver säkerhet, som fastigheter eller utrustning, som långivaren kan ta om lånet inte återbetalas.
Företagets ålder Startups kan ha svårare att få lån jämfört med etablerade företag.
Verksamhetsområde Certain industries may be considered higher risk, which can influence loan availability and terms.

Fördelar och nackdelar med företagslån

Att ta ett företagslån kommer med både fördelar och nackdelar som det är viktigt att vara medveten om innan du fattar ett beslut.

Fördelar

 • Egenkapitalet påverkas inte – du behåller full kontroll över ditt företag.
 • Skatteavdrag – räntekostnader på företagslån är ofta avdragsgilla.
 • Flexibilitet – lånen kan anpassas efter företagets behov och kapacitet.

Nackdelar

 • Återbetalningskrav – kan vara en belastning på företagets kassaflöde.
 • Räntekostnader – tillkommer som en extra utgift för företaget.
 • Krav på säkerhet – kan innebära risk för viktiga företagstillgångar.

Jämför olika alternativ

När du överväger företagslån är det viktigt att jämföra de olika lånealternativen noga. Det gäller inte bara räntor utan även andra villkor som avgifter, återbetalningstid och eventuella bindningstider.

Att tänka på när du jämför lån

 • Ränta – kontrollera både den nominella räntan och effektiva räntan.
 • Avgifter – uppläggningsavgifter och aviavgifter kan tillkomma.
 • Återbetalningstid – längre återbetalningstid kan innebära lägre månadskostnad men högre total kostnad över tid.
 • Villkor – vissa lån har mer flexibla villkor än andra.

I denna första del av artikeln har vi täckt grundläggande fakta om företagslån, inkluderat dess funktion, krav, för- och nackdelar samt jämförelsepunkter. Genom att förstå dessa aspekter kan du göra ett mer välgrundat val när det är dags för ditt företag att ansöka om lån.

Viktiga tips innan du ansöker om företagslån

Att förbereda sig ordentligt inför en låneansökan kan öka dina chanser att få lån och säkerställa att du får de bästa villkoren. Nedan följer några viktiga tips att tänka på.

Förbered en solid affärsplan

En genomarbetad affärsplan visar på din förmåga att hantera lånade medel på ett ansvarsfullt sätt.

Bästa Företagslånet

Jämför billigaste lån för företag

Bästa Privatlånet

Jämför billigaste lån för privatpersoner

Ha en tydlig budget

En detaljerad budget hjälper dig att förstå hur mycket du behöver låna och hur du ska använda pengarna effektivt.

Förbättra kredithistorik

Rensa upp i kredithistoriken om det finns anmärkningar. En bättre kredithistorik ger lägre räntor och bättre lånevillkor.

Gör noggrann marknadsanalys

Visa långivare att du har koll på din marknad och att det finns en plan för tillväxt och återbetalning.

Säkerhetsstrategier för företagslån

Att tänka på säkerhet är en viktig del i låneprocessen. Det är avgörande att skydda företagets tillgångar och ha en strategi för hur du hanterar eventuella risker.

Säkerhetsvärdering av företagets tillgångar

Överskåda och värdera ditt företags tillgångar för att förstå vilken typ av säkerhet du kan erbjuda långivaren.

Riskhantering

Identifiera möjliga risker med att ta ett företagslån och utveckla en plan för att hantera dessa.

Ansök smart – Undvik vanliga fallgropar

Många företagare gör misstag i låneansökningsprocessen som kan leda till avslag eller ogynnsamma villkor. Att undvika dessa misstag är nyckeln till en lyckad låneupplevelse.

Misstag att undvika

 • Att överdriva med lånebeloppet – Ansök bara om den summa du verkligen behöver.
 • Förbise små detaljer i låneavtalet – Var noga med att läsa igenom alla villkor.
 • Orealistiska betalningsplaner – Se till att du realistiskt kan återbetala lånet under den angivna perioden.
 • Brister i dokumentation – Säkerställ att all nödvändig dokumentation är korrekt och komplett.

Konkreta steg för ansökan om företagslån

Nedan följer konkreta steg du bör ta för att ansöka om ett företagslån.

Steg för en framgångsrik låneansökan

 1. Kontrollera ditt företags kreditvärdighet.
 2. Samla ihop den nödvändiga dokumentationen, såsom finansiella rapporter och affärsplan.
 3. Jämför olika långivares erbjudanden.
 4. Se till att du förstår alla villkor innan du skriver under något avtal.
 5. Ansök och vänta på beslut från långivaren.

Slutsats och nästa steg

Företagslån kan vara en viktig pusselbit i din företagsutveckling. Med rätt information, förberedelser och ansats kan du öka chanserna för att få ett bra låneerbjudande. Kom ihåg att jämföra olika lånealternativ, minimera riskerna och ha en tydlig återbetalningsplan. När du väl har hittat det lån som passar ditt företags behov, är det bara att ansöka och ta ett steg närmare dina affärsmål.

I slutändan är ett företagslån ett finansiellt åtagande som kräver noggrann övervägning. Genom att följa dessa råd och rekommendationer kan du navigera dig genom processen med större säkerhet och övertygelse. Lycka till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *